ŚWIETLIKI OBOROWE 

Ważnym składnikiem warunków mikroklimatycznych pomieszczeń inwentarskich jest oświetlenie. Światło widzialne (380-780 nm) stanowi niewielką część promieniowania elektromagnetycznego. Oświetlenie naturalne wpływa korzystnie nie tylko na stan techniczny budynku i warunki mikroklimatyczne w nim panujące (wzrost temperatury i obniżenie wilgotności powietrza), ale przede wszystkim na zdrowotność i produkcyjność zwierząt. Pełne widmo światła słonecznego wpływa stymulująco na procesy fizjologiczne. Pod wpływem światła zachodzi szybsza synteza enzymów oraz wzrasta intensywność procesów przemiany materii. Stymulacji ulegają procesy związane z erytropoezą, przemianą puryn, wydalaniem mocznika i mineralizacją kości. Wchodzące w skład światła promienie UV działają bakteriostatycznie i bakteriobójczo. Ponadto światło poprawia kondycję psychiczną zwierząt i wywiera pozytywny wpływ na rytm dobowy zwierząt. W sytuacji niedostatecznego oświetlenia obserwuje się zaburzenia w procesach rozrodczych, spadek aktywności ruchowej i obniżenie mleczności. 

Projekt obory, podobnie jak projekt stajni musi uwzględniać zapewnienie zwierzętom dostatecznej ilości dziennego światła. Według norm unijnych powierzchnia okien powinna wynosić od 5 do 10% powierzchni podłogi. Najkorzystniejszym rozwiązaniem spełniającym powyższe wymogi doświetlenia wnętrza oraz przewietrzania budynków inwentarskich jest świetlik kalenicowy (rys. poniżej).