WYŁAZY DACHOWE
 Almos-WD

Pragniemy Państwu zaproponować najlepsze na rynku wyłazy dachowe umożliwiające bezpieczne wyjście na dach w celu technicznej obsługi połaci dachowej. Nasze wyłazy stanowią prawdziwą ozdobę dachu dzięki estetyce wykonania i wysokiej jakości części składowych.

35

35

lat
DOŚWIADCZENIA
W MONTAŻU

lat
DOŚWIADCZENIA
W MONTAŻU

Zalety

Nasze wyłazy posiadają funkcje doświetlania pomieszczeń, klatek schodowych naturalnym światłem dziennym.

STANDARD WYKONANIA:

konstrukcja nośna spawana wykonana w 100% z aluminium
zawiasy 100% aluminium
pokrycie poliwęglan 4-komorowy gr. 10mm (2,48 W/m2K) lub opcjonalnie pakiet 2x10mm (1,10 W/m2K)
w komplecie również podstawa z blachy ocynkowanej 0,5mm przygotowana do ocieplenia i obróbki zewnętrznej
sprężyny gazowe 2szt
klamko-zamek z dociągiem mimośrodowym

Dysponujemy również wykwalifikowanymi ekipami monterskimi wykonującymi fachowe montaże w całym kraju !!!   

Na życzenie klienta możemy wyprodukować wyłaz dachowy w dowolnym wymiarze

Jak stanowi przepis § 308 wejścia na dach:

1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.
2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.
3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 × 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.
4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.
5. Dojścia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem.
6. Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu.
Dz.U.2015.0.1422 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020750690/O/D20020690.pdf